028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy sản xuất bia tại KCN Vsip Bình Dương, TPHCM

Công việc đã thực hiện

 
Copyright by Congty Vesinh TKT