028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy sản xuất bia tại KCN Vsip Bình Dương, TPHCM

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng
  • Quét bụi nhà máy
  • Quét mạng nhện nhà máy
  • Vệ sinh bóc lột làm sạch keo bồn bia
Facebook Comments
Dịch vụ tổng vệ sinh nhà máy sản xuất bia – KCN Vsip Bình Dương
Rate this post