028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng dệt

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng dệt
  • Đánh bóng sàn đá khu vực văn phòng
  • Hút bụi tổng thể nhà xưởng
Facebook Comments
Dịch vụ tổng vệ sinh nhà xưởng dệt
Rate this post