028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh rạp chiếu phim Lotte Cinema

Công việc đã thực hiện