028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh văn phòng, rạp chiếu phim khách hàng công ty vốn đầu tư nước ngoài Hàn Quốc, Lotte Cinema tại Vũng Tàu

Công việc đã thực hiện