028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh xưởng dệt

Công việc đã thực hiện
Dịch vụ tổng vệ sinh xưởng dệt KH Yakin Intertek
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT