028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh xưởng in ấn

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh xưởng
  • Quét bụi, quét mạng nhện đường ống, trên cao của xưởng
  • Đánh sạch sàn mực in
Dịch vụ tổng vệ sinh xưởng in ấn KH Thuận Thiên Phú
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT