028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh xưởng in ấn

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh xưởng
  • Quét bụi, quét mạng nhện đường ống, trên cao của xưởng
  • Đánh sạch sàn mực in