028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy, vệ sinh alu mặt ngoài nhà máy – Khách Hàng công ty sản xuất Mỹ Phẩm Amway Việt Nam tại Khu Công Nghiệp VSIP 2 mở rộng, Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Lau alu mặt ngoài nhà máy
  • Vệ sinh mặt ngoài nhà máy
  • Lau lam nhôm, thông gió nhà máy
  • Tổng vệ sinh nhà máy
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh Alu mặt ngoài nhà máy – KH Amway Bình Dương
Rate this post