028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh mặt ngoài nhà nhà, vệ sinh cửa kính, đường dây

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh mặt ngoài toà nhà
  • Vệ sinh kính mặt dựng
  • Vệ sinh đường dây điện