028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh hàng ngày Showroom, Triễn lãm

Công việc đã thực hiện
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày cho Showroom, Triển lãm
  • Tổng vệ sinh định kỳ dành cho Showroom
  • Cung cấp thiết bị vệ sinh cho Showroom
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh hàng ngày Showrom Triển lãm
Rate this post