028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng, khách hàng Nitto Denko

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính nhà xưởng
  • Vệ sinh bảng hiệu nhà xưởng
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng – KH Nitto Denko
Rate this post