028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng – KH Nitto Denko

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng, khách hàng Nitto Denko

Công việc đã thực hiện