028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh kính tòa nhà The World Center, Q1, TPHCM

Công việc đã thực hiện