028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh kính văn phòng cao tầng, tòa nhà văn phòng của tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, Quận 1, TPHCM

Công việc đã thực hiện