028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh mặt ngoài tòa nhà cao ốc văn phòng Somerset

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh mặt ngoài toàn nhà
  • Vệ sinh kính mặt dựng
  • Lau bảng hiệu, logo tòa nhà
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh mặt ngoài tòa nhà văn phòng KH Somerset
Rate this post