028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh mặt ngoài trên cao dành cho khách sạn Majestic

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh cửa kính mặt ngoài khách sạn
  • Sơn lại mặt ngoài khách sạn