028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh ngân hàng, tổng vệ sinh định kỳ ngân hàng Agribank

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh ngân hàng
  • Giặt thảm và giặt ghế văn phòng
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh ngân hàng NN và PT Nông Thôn
Rate this post