028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh ngân hàng, tổng vệ sinh định kỳ ngân hàng Agribank

Công việc đã thực hiện