028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy Bình Dương – Khách hàng nhà máy sản xuất thực phẩm, đồ uống Công Ty TNHH Bia Anheuser Busch Inbev

Công việc đã thực hiện
  • Dịch vụ vệ sinh nhà máy bia
  • Dịch vụ quét bụi mạng nhện
  • Vệ sinh bồn, tank chế biến
  • Dịch vụ chà rửa sàn xưởng nhà máy
Dịch vụ vệ sinh nhà máy Bình Dương – KH AIB
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT