028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy – Khách hàng công ty thực phẩm sản xuất ca phê, ca cao, nông sản Molenbergnatie Việt Nam tại Khu Công Nghiệp VSIP 2 mở rộng, Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Quét bụi nhà máy trên tường, trần, vách ngăn
  • Quét mạng nhện nhà máy trên tường, trần, đà, đường ống, cột
  • Tổng vệ sinh khu sản xuất
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh nhà máy – KH Molenbergnatie VSIP Bình Dương
Rate this post