028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà xưởng, nhà máy khách hàng công ty vốn đầu tư nước ngoài Nhật Bản, Nidec Servo tại khu công nghệ cao Quận 9, TP.HCM

Công việc đã thực hiện
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng nhà máy – KH Nidec Servo
Rate this post