028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà xưởng, nhà máy khách hàng công ty vốn đầu tư nước ngoài Nhật Bản, Nidec Servo tại khu công nghệ cao Quận 9, TP.HCM

Công việc đã thực hiện

 
Copyright by Congty Vesinh TKT