028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy nhà xưởng sản xuất mỹ phẩm

Công việc đã thực hiện