028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy, khu kỹ thuật, vệ sinh văn phòng

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh sàn, tường, kính mặt trong, ngoài, trên cao
  • Vệ sinh cửa sổ
  • Tổng vệ sinh sau xây dựng