028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy, khu kỹ thuật, vệ sinh văn phòng

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh sàn, tường, kính mặt trong, ngoài, trên cao
  • Vệ sinh cửa sổ
  • Tổng vệ sinh sau xây dựng
Dịch vụ vệ sinh nhà máy nhà xưởng KH Nhiệt điện Bình Thuận
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT