028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy sản xuất bia, Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh bồn bia
  • Lột keo bồn bia
  • Vệ sinh bồn chứa trong nhà máy

 
Copyright by Congty Vesinh TKT