028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tổng vệ sinh nhà máy sản xuất bia, Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh bồn bia
  • Lột keo bồn bia
  • Vệ sinh bồn chứa trong nhà máy
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh nhà máy sản xuất bia Bình Dương
Rate this post