028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy sản xuất bia tại khu công nghiệp VSIP Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà máy
  • Vệ sinh kính
  • Vệ sinh bồn bia ngoài trời
  • Bóc decal, nhựa dán ngoài bồn bia
Dịch vụ vệ sinh nhà máy sản xuất bia – Vsip Bình Dương
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT