028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng, nhà máy sản xuất điện tử khách hàng Nitto Denko Nhật Bản

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính mặt ngoài nhà xưởng sản xuất điện tử
  • Giặt thảm, giặt ghế
  • Cung cấp thiết bị vệ sinh công nghiệp
Dịch vụ vệ sinh nhà máy sản xuất điện tử KH Nitto Denko
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT