028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng, nhà máy sản xuất điện tử khách hàng Nitto Denko Nhật Bản

Công việc đã thực hiện