028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy thực phẩm khách hàng Masan

Công việc đã thực hiện