08.66.830.930 - 08.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng Bình Dương – Khách hàng nhà máy sản xuất bia, nước giải khát AIB

Công việc đã thực hiện