028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng tại Bình Dương – Khách hàng nhà máy sản xuất bia, nước giải khát AIB

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh nhà xưởng, nhà máy
  • Vệ sinh tank lên men, tăng chưa nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm ngoài trời
  • Lột decal lâu ngày bị lão hóa
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng
Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng tại Bình Dương – KH AIB
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT