028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng, nhà máy chế biến thực phẩm tại Vsip 2 – KH nhà xưởng Bia ABI

Công việc đã thực hiện
  • Quét bụi mạng nhện nhà xưởng
  • Quét bụi laphong, trần
  • Lau đường ống, bồn, thiết bị
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng sử dụng xe nâng, giàn giáo
Facebook Comments
10 (100%) 2 votes