028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh nhà xưởng máy in

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh nhà xưởng
  • Sơn lại layout nhà xưởng
  • Hút bụi máy in
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng máy in KH Công ty TTP
Rate this post