08.66.830.930 - 08.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy, nhà xưởng – KH Thuận Thiên Phú Bình Dương

Công việc đã thực hiện