028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà máy, nhà xưởng – KH Thuận Thiên Phú Bình Dương

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà máy
  • Chà rửa sàn xưởng
  • Quét mạng nhện nhà xưởng
  • Sơn lại Layout của xưởng
Dịch vụ vệ sinh nhà máy nhà xưởng – KH Cty In ấn
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT