028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh showroom triển lãm, vệ sinh cho sự kiện

Công việc đã thực hiện
  • Dịch vụ Vệ sinh showroom triển lãm
  • Dịch vụ vệ sinh cho sự kiện, exibition
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh hàng ngày cho showroom, triển lãm
Facebook Comments
Dịch vụ vệ sinh showroom KH nhà triển lãm Q7
Rate this post