028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Tháo lắp và gia công bảng hiệu quảng cáo trên cao

Công việc đã thực hiện
  • Thảo lắp bẳng hiệu ngoài trời
  • Vệ sinh kính, alu, khung nhôm, bảng hiệu mặt ngoài
  • Gia cố bảng hiệu ngoài trời