028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh văn phòng – khách hàng công ty Rohto Việt Nam, Tỉnh Bình Dương, Vsip 1

Công việc đã thực hiện