028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Vệ sinh tòa nhà cao tầng – Cảng Sài Gòn

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính mặt ngoài nhà cao tầng
  • Vệ sinh khung nhôm
  • Vệ sinh đá mặt dựng
  • Vệ sinh bảng hiệu, logo
  • Tổng vệ sinh văn phòng
Vệ sinh cao ốc văn phòng Khách hàng Cảng Sài Gòn
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT