08.66.830.930 - 08.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Vệ sinh tòa nhà cao tầng – Cảng Sài Gòn

Công việc đã thực hiện