028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Tổng vệ sinh nhà máy xí nghiệp – Tổng công ty xây dựng 5 (Cienco5)

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng sau xây dựng
  • Chà sàn nhà xưởng sau xây dựng
  • Lau màng nhện nhà xưởng