028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp tạp vụ công ty: cửa hàng kem quốc tế Haagen Dazs

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh văn phòng hàng ngày
  • Tổng vệ sinh văn phòng định kỳ
  • Cung cấp nhân viên tạp vụ hàng ngày
Facebook Comments
KH Haagen dazs – tạp vụ
Rate this post