028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: lau kính mặt ngoài cao ốc văn phòng – Itaxa Building (tòa nhà thông tấn xã Việt Nam)

Công việc đã thực hiện
  • Lau kính mặt ngoài chuỗi cửa hàng
  • Lau khung nhôm, khung cửa, cửa sổ mặt ngoài chuỗi cửa hàng
Facebook Comments
Vệ sinh văn phòng – KH Tòa nhà thông tấn xã Itaxa
Rate this post