028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: giặt ghế, giặt thảm, giặt rèm, chà sàn – Masan Group

Công việc đã thực hiện