028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: lau kính mặt ngoài nhà máy nhà xưởng – Nitto Denko

Công việc đã thực hiện
  • Lau kính nhà máy sản xuất
  • Lau khung nhôm, khung cửa, cửa sổ mặt ngoài văn phòng nhà xưởng