028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: lau kính mặt ngoài nhà máy nhà xưởng – Nitto Denko

Công việc đã thực hiện
  • Lau kính nhà máy sản xuất
  • Lau khung nhôm, khung cửa, cửa sổ mặt ngoài văn phòng nhà xưởng
Dịch vụ vệ sinh nhà máy nhà xưởng Nitto Denko
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT