028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: giặt thảm văn phòng, giặt ghế văn phòng cho ngân hàng Kĩ Thương Việt Nam – Techcombank

Công việc đã thực hiện