028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp tạp vụ: Tạp vụ chuỗi nhà hàng Nhật Bản – Tokyo Deli

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh chuỗi nhà hàng
  • Rửa chén bát nhà hàng
  • Tổng vệ sinh đình kỳ các cửa hàng
Facebook Comments
KH Tokyo Deli – cung cấp tạp vụ
Rate this post