028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp tạp vụ: Tạp vụ chuỗi nhà hàng Nhật Bản – Tokyo Deli

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh chuỗi nhà hàng
  • Rửa chén bát nhà hàng
  • Tổng vệ sinh đình kỳ các cửa hàng