028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Lau kính chuỗi cửa hàng bánh – Tous Les Jours

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính mặt ngoài chuỗi cửa hàng
  • Vệ sinh kính mặt trong
  • Vệ sinh đá ốp tường mặt đứng
Facebook Comments
Tous Les Jours – vệ sinh shop
Rate this post