028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Vệ sinh kính văn phòng tòa nhà – Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính mặt ngoài nhà cao tầng
  • Vệ sinh khung nhôm
  • Vệ sinh đá mặt dựng
  • Vệ sinh bảng hiệu, logo
  • Tổng vệ sinh văn phòng
Facebook Comments
KH Trường anh ngữ Việt Úc
Rate this post