028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Vệ sinh kính văn phòng tòa nhà – Trung tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Úc

Công việc đã thực hiện