028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Vệ sinh kính cao ốc văn phòng – tòa nhà HDTC

Công việc đã thực hiện