028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh kính nhà xưởng, nhà máy, khách hàng Rohto Việt Nam

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính nhà xưởng mặt trong, ngoài sử dụng đu dây, giàn giáo
  • Vệ sinh bảng hiệu nhà xưởng
  • Lau kính tòa nhà văn phòng
Lau kính nhà xưởng, nhà máy – KH Rohto Việt Nam
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT