028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl dành cho văn phòng, khách hàng công ty OIA Global Quận 1

Công việc đã thực hiện