028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh kính khách sạn, khách hàng Majestic Quận 1

Công việc đã thực hiện