028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ tổng vệ sinh nhà máy, xưởng in thuận thiên phú

Công việc đã thực hiện