028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh cao ốc văn phòng khách hàng Cảng Sài Gòn

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh cao ốc văn phòng
  • Vệ sinh kính cao ốc
  • Bắn silicon chống thấm