028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh kính mặt dựng khách hàng ngân hàng Đông A

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính mặt dựng
  • Vệ sinh logo, bảng hiệu
  • Bắn keo silicon chống thấm kính tòa nhà
Vệ sinh kính mặt dựng KH tòa nhà ngân hàng Đông Á
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT