028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh kính mặt dựng khách hàng ngân hàng Đông A

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính mặt dựng
  • Vệ sinh logo, bảng hiệu
  • Bắn keo silicon chống thấm kính tòa nhà