028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh kính nhà cao tầng KH Mekong Tower

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính nhà cao tầng
  • Chống thấm kính mùa mưa cho văn phòng bắn silicon
  • Bảo dưỡng kính định kỳ
Vệ sinh kính nhà cao tầng KH Mekong Tower
Rate this post


 
Copyright by Congty Vesinh TKT