028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

Mô tả dự án

Vệ sinh kính nhà cao tầng KH Mekong Tower

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính nhà cao tầng
  • Chống thấm kính mùa mưa cho văn phòng bắn silicon
  • Bảo dưỡng kính định kỳ