Đào tạo – vệ sinh kính

Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp người giúp việc: Đào tạo người giúp việc vệ sinh kính

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn sử dụng dụng cụ lau kính thông thường: lông thỏ và thanh gạt
  • Hướng dẫn sử dụng cây pole lau kính trên cao
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất lau kính
Đào tạo – vệ sinh kính
Rate this post